dissabte, 3 de novembre de 2012

DIY PITET DE RECICLATGE / BABERO DE RECICLAGE

El Roger té 4 mesos, però ja fa un mes i mig que comença a fer babes i veritablement es posa perdut, queda totalment empapat. Una bona solució son els baberos de Peques Guapos  que realment van molt i molt bé, jo en tinc 8! L'inconvenient és el preu, cada un costa 7,90€ + 4,50€ de despeses d'enviament (això si amb independència dels que compris les despeses valen igual en compris un que 10). És per això que us presento la solució que ha trobat la Rebeca de A little Tipsy, és fàcil, econòmica i a sobre... RECICLES AQUELLES PECES QUE JA NO UTILITZES (les del nen o les teves). No puc esperar en provar de fer-ne un!!!

Roger tiene 4 meses, pero ya hace un mes y medio que empieza a babear y verdaderamente se pone perdido, queda totalmente empapado. Una buena solución son los baberos de Peques Guapos  que realmente van muy pero que muy bien, yo tengo 8! El inconveniente es el precio, cada uno cuesta 7,90€ + 4,50€ de gastos de envio (esto si, con independencia de los que compres, los gastos son los mismos compres uno compres diez). Es por este motivo que os presento la solución que ha encontrado Rebeca de A little Tipsy. Es fácil, económica y además... RECICLAS PIEZAS QUE YA NO USAS (tanto del niño como tuyas). No puedo esperar en realizar uno!!!

MATERIALS / MATERIALES

Tisores  / Tijeras
Samarreta o Camisa vella  / Camiseta o Camisa Vieja
Tela de tovallola, rus o polar  / Tela de toalla o polar
Agulles i fil  / Agujas e hilo
Velcro  / Velcro

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES
1. Descarregat el patró.
1. Descargate el patrón.

2.  Talla les peces, calca-les en un altre full per tal de fer la banda esquerra, deixa una tira ample per tal de poder fer després la unió. Enganxa les quatre bandes i ja tens el patró complert.
2. Corta las piezas, calcalas en otra hoja para realizar el lado izquierdo, deja una tira ancha para después poder hacer la unión. Pega los cuatro lados y ya tienes el patrón completo.


3.  Talla la samarreta o la camisa pels laterals deixant unida la part de dalt. Posa el patró a sobre i encara'l amb agulles.
3. Corta la camiseta o la camisa por los laterales dejando unida la parte superior. Pon el patrón encima y encara-lo con las agujas.


 

4.  Talla la tela amb la forma del patró i un cop tallada, utilitza-la per realitzar un nou patró per la part de darrere de la tela suau, jo recomano polar o tovallola, que serà el revers del pitet
4. Corta las tela con forma de patrón y una vez cortada, utilizala para realizar un nuevo patrón para la parte de atrás de la tela suave, yo recomiendo polar o toalla, que será el reverso del babero.5.  Cus les dues teles encarades dret amb dret deixant un petit orifici que després utilitzarem per girar el pitet i que ens quedi del dret. Un cop cosit, girarem el pitet i tancarem l'orifici cosint-lo.
5. Cose las dos telas encaradas del derecho, dejando un pequeño orificio que después utilizaremos para girar el babero y que nos quede del lado derecho. Una vez cosido, giraremos el babero y cerraremos el orificio cosiendolo. 

6.  Talla dos trossets de velcro i cuse'ls a banda i banda del pitet. Si ho prefereixes pots posar un botó o gafets.
6. Corta dos trozos de velcro y coselos a lado y lado del babero. Si lo prefieres puedes poner un botón o cierres.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada